Skip to content

Privacybeleid

In dit privacy & cookie statement informeert Sidekix BV (hierna: Sidekix) jou over zichzelf, over hoe er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan en over jouw privacyrechten. Dit privacy & cookiestatement is enkel van toepassing op verwerkingen waarbij Sidekix de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

1.1. WIE IS SIDEKIX?

Sidekix is in 2001 van start gegaan als print-, mail- en verzendhuis. Inmiddels is Sidekix uitgegroeid tot een veelzijdige en actieve partner op het gebied van marketing, communicatie en fulfilment. Sidekix biedt dan ook een omvangrijk scala aan diensten op het gebied van:
• event & ticket service;
• incentive & prijsbegeleiding;
• ledenwerving;
• loyalty & ledenbeheer;
• servicedesk;
• webshop & e-fulfilment.

1.2. WAAROM WORDEN jouw PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

De gegevens die jij aan Sidekix verstrekt via jouw gebruik op deze site, zijn onder meer nodig om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. het door jouw gevraagde te kunnen verlenen en voor het ontwikkelen en verbeteren van deze site.

1.2.1. WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN SIDEKIX?

De gegevens die jij invult op deze website worden gebruikt om:
1. jouw sollicitatie in behandeling te nemen;
2. antwoord te kunnen geven op een door jou ingevuld contactformulier;
3. de website (verder) te kunnen ontwikkelen en verbeteren.

1.3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Sidekix verwerkt persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is of wanneer jij daarvoor jouw toestemming hebt gegeven. De verschillende persoonsgegevens die kunnen worden verzameld bestaan uit:
• personalia zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
• interactiegegevens zoals cookies;
• overige gegevens die jij vrijwillig verstrekt.
Indien je enkel de benodigde informatie verstrekt en dus geen gebruik maakt van de opt-in, zal dit geen gevolgen hebben op de interactie tussen jou en Sidekix. Mocht je noodzakelijke gegevens niet willen verstrekken, kan Sidekix je niet helpen.

1.3.1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT DOOR jouw GEBRUIK VAN DEZE SITE?

• Indien je reageert op een vacature verwerkt Sidekix je naam, e-mailadres, telefoonnummer, cv, sollicitatiebericht en uren.
• Indien je een open sollicitatie stuurt, verwerkt Sidekix je naam, e-mailadres, telefoonnummer, cv, sollicitatiebericht en uren.
• Indien je gebruikmaakt van de optie ‘direct op gesprek’ verwerkt Sidekix je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
• Mocht je om een andere reden contact opnemen met Sidekix via deze site, dan wordt je naam, e-mailadres, het onderwerp en het bericht verwerkt.
• Bij enkele van bovenstaande contactmogelijkheden kan je actief zelf andere gegevens vermelden in het bericht. Indien je persoonsgegevens vermeldt in het berichtgedeelte, dan zullen deze gegevens ook worden verwerkt door Sidekix.

Het gebruik van cookies wordt verderop in dit privacy & cookie statement toegelicht.

1.4. HOELANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij je jouw gegeven toestemming eerder intrekt of tenzij Sidekix op grond van wet- en regelgeving verplicht is de gegevens langer te bewaren.

1.4.1. WAT IS DE BEWAARTERMIJN?

• Sollicitatiegegevens worden maximaal vier weken na afwijzing bewaard, tenzij je toestemming geeft om de gegevens één jaar te bewaren.
• De persoonsgegevens die je invult bij een contactformulier worden verwijderd zodra je aangeeft dat je wenst dat Sidekix jouw gegevens niet langer gebruikt.

Als in de wet- en regelgeving een ander bewaartermijn is vastgesteld, zal Sidekix zich houden aan de wettelijke bewaartermijn. Jouw gegevens zullen dan worden verwijderd uit onze actieve administratie zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

1.5. WELKE COOKIES WORDEN GEPLAATST?

Sidekix maakt met deze site gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies) waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bieden van extra functionaliteit en om inzicht te krijgen over hoe je als bezoeker onze website gebruikt.

1.5.1. WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van jouw computer zet op het moment dat je een site bezoekt of op moment dat je daarvoor toestemming geeft. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de server van de website host, die deze informatie vervolgens kan gebruiken om bijvoorbeeld jouw gebruikservaring te verbeteren of om te analyseren hoe de website wordt bezocht.

1.5.2. WELKE SOORT COOKIES KUNNEN WORDEN GEPLAATST?

Voor het plaatsen van bepaalde cookies, zogenoemde technische, functionele en zuiver analytische cookies, heeft Sidekix jouw toestemming niet nodig. De cookies zijn bijvoorbeeld nodig om de website operationeel te maken. Andere cookies worden alleen geplaatst als jij daarvoor toestemming geeft.

Onderstaande gegevens geven weer welke cookies door Sidekix worden gebruikt, waarom de cookies worden gebruikt en hoelang de gegevens worden bewaard.

Organisatie: Google / Google Tag Manager

Waarde: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-T7VBKDM 

Uitleg: Google (www.google.com) beheert het Google Display Netwerk, een verzameling van miljoenen websites en mobiele applicaties die worden aangedreven door display-advertenties, waaronder veel Google-services zoals YouTube. Google beheert ook het digitale advertentieplatform DoubleClick: de basis voor advertentietechnologie om digitale advertenties te maken, uit te voeren en te beheren voor kopers, makers en verkopers ter wereld. Het DoubleClick-platform omvat de DoubleClick Advertising Exchange en Double Click Bid Manager. Ga naar http://www.google.com/intl/en/privacy.html voor meer informatie over hoe we informatie verzamelen en gebruiken voor online adverteren.

Volledige informatie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_tag_manager

Bewaartermijn: Wordt niet bekendgemaakt door Google.

Organisatie: Gravatar

Waarde: https://secure.gravatar.com/avatar/fbc44977ec14665bc615577fe8628073?s=26&d=mm&r=g

Uitleg: Gravatar is een afbeelding die je van site naar site volgt en naast je naam verschijnt wanneer je dingen doet zoals reageren of posten op een blog.

Volledige informatie: https://apps.ghostery.com/apps/gravatar

Bewaartermijn: Wordt niet bekendgemaakt door Gravatar.

* IP-adressen worden geanonimiseerd, er worden geen volledige IP-adressen gedeeld.

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de ‘Google Analytics’-dienst die door Sidekix wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe je als bezoeker deze website gebruikt. Sidekix staat Google toe de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Jouw IP-adres wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen ten behoeve van hun doeleinden of als zij hiertoe wettelijk verplicht is. Sidekix heeft hier geen invloed op. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield Programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Google Recaptcha

ReCaptcha is een beveiligingsvorm van Google die checkt of echte mensen ons contactformulieren invullen en geen spam bot. Sidekix gebruikt de reCAPTCHAservice van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden jouw IP adres en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om jouw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Deze cookies van Google kunnen geplaatst worden wanneer je gebruik maakt van deze diensten van Google die op verschillende pagina’s op onze site voorkomen. Het betreft o.a. de cookies::

SIDCC = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 3 maanden.

SAPISID = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 2 jaar.

APISID = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 2 jaar.

SID = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 2 jaar.

Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.

1.5.3. HOE kan je jezelf VERZETTEN TEGEN COOKIES?

Je kan de instellingen van jouw browser zo aanpassen dat jouw browser op een bepaalde manier omgaat met cookies. Het beperkt of niet accepteren van cookies kan echter van invloed zijn op het functioneren van een website. Dit heeft dan niet alleen invloed op het gebruik van deze site, maar op het gebruik van alle websites die je bezoekt waarbij dezelfde soort cookies worden gebruikt. Klik hier om te lezen hoe u cookies kunt weigeren en/of verwijderen.
Klik hier om het gebruik van Google Analytics op deze website te beëindigen.

1.6. HOE WORDT jouw PRIVACY GEWAARBORGD?

Sidekix neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang van onbevoegde. Sidekix heeft een eigen beveiligde server waarop jouw gegevens worden bewaard. Jouw persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met dit privacy- en cookiestatement gedeeld met derden en enkel de medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden toegang tot jouw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen jouw persoonsgegevens raadplegen.

1.6.1. WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET ANDEREN?

Sidekix zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of doorverhuren en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij onze werving- en selectieprocedure. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Voor persoonsgegevens verkregen door middel van cookies, verwijzen wij je naar §1.5.

1.6.1.1. GEGEVENSDELING BINNEN EUROPA

In opdracht van Sidekix kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde werkzaamheden uitvoeren namens Sidekix. Dit is toegestaan op basis van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. Sidekix maakt gebruik van deze zogenoemde verwerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uitzendbureaus en externe recruiters.

1.6.1.2. GEGEVENSDELING BUITEN EUROPA

Sidekix deelt geen gegevens met organisaties die zich buiten Europa bevinden.

1.6.2. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Sidekix maakt gebruik van firewalls en versleutelmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegde toegang tot jouw gegevens krijgen. Alleen medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden jouw persoonsgegevens nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en hebben een privacy awareness voorlichting gevolgd. Tevens worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op een locatie die zowel fysiek als technisch beveiligd is.

1.7. WIL je CONTACT OPNEMEN over de verwerking van jouw gegevens door SIDEKIX?

Je kan voor vragen of verzoeken telefonisch of per post contact opnemen. Sidekix is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren op het nummer +31 (088) 623 70 00. Post kan gestuurd worden naar Loopkantstraat 19, 5405 NB te Uden ter attentie van Compliance Officer / Functionaris voor de gegevensbescherming.

Je kan onder meer contact opnemen als je wil weten welke gegevens Sidekix van jou heeft, als je jouw gegevens wil laten wijzigen, als je jouw gegeven toestemming voor de verwerking in wil trekken of als je jouw gegevens wil laten verwijderen. Sidekix streeft ernaar om bij verzoeken direct te beantwoorden en zal dit uiterlijk binnen vier weken doen.

1.7.1. RECHT OP INZAGE

Je hebt het recht om Sidekix te vragen welke gegevens van je worden verwerkt. Je kan hiervoor een inzageverzoek indienen.
(Artikel 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.7.2. RECHT OP RECTIFICATIE

Dit recht houdt in dat je jouw persoonsgegevens mag laten wijzigen als deze onjuist zijn. Daarnaast heb je met dit recht de mogelijkheid om de persoonsgegevens aan te vullen als deze onvolledig zijn.
(Artikel 16 Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1.7.3. RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Je hebt het recht om de digitale (persoons)gegevens te ontvangen die Sidekix van jou heeft. Dit maakt het voor jou mogelijk om de gegevens door te geven aan een andere organisatie met bijvoorbeeld dezelfde soort dienst. Het is ook mogelijk Sidekix te vragen dit direct voor je te doen. Het is dan van belang dat je aangeeft welke gegevens mogen worden overgedragen en aan wie.
(Artikel 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.7.4. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In enkele gevallen kunt u een verzoek indienen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken zoals bij het gebruik van onjuiste persoonsgegevens door Sidekix. Zodra de gegevens zijn gecontroleerd en eventueel worden aangepast naar de juiste gegevens, wordt de beperking opgeheven.
(Artikel 18 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.7.5. RECHT OM GEGEVEN TOESTEMMING IN TE TREKKEN

Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Je kan beroepen doen op dit recht als je vrijwillig en actief gegevens hebt verstrekt aan Sidekix en deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst/het product. Het intrekken van jouw toestemming zal betekenen dat de persoonsgegevens niet meer worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

1.7.6. RECHT OP BEZWAAR

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar, dan zal Sidekix in de meeste gevallen eerst een belangenafweging maken. Totdat meer duidelijkheid is over het al dan niet inwilligen van het bezwaar, zal de verwerking van de persoonsgegevens worden beperkt.
(Artikel 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.7.7. RECHT OP VERGETELHEID

Met het recht op vergetelheid kan je Sidekix in een aantal gevallen vragen je persoonsgegevens te wissen. Je kan bijvoorbeeld beroepen op dit recht als je jouw toestemming voor het verwerken van bepaalde gegevens intrekt of als je bezwaar maakt tegen de verwerking.
(Artikel 17 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.7.8. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN OF EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE TE STARTEN

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Sidekix en/of ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht of verzoek? Dan kan je dit melden bij Sidekix. Je kan eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank.

1.8. WANNEER IS DIT PRIVACY & COOKIE STATEMENT VOOR HET LAATST GEWIJZIGD?

Dit privacy & cookie statement is voor het laatst gewijzigd op: 15-02-2023 om 11:55 uur.

1.8.1. BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Sinds het laatste privacy- & cookiestatement is het een en ander gewijzigd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:
• Opmaakwijziging om het lezen te vergemakkelijken.
• Persoonsverwijzing veranderd.
• Toegespitst op werving en selectie.