Skip to content

Privacybeleid

In dit privacy & cookie statement informeert Sidekix BV (hierna: Sidekix) u over zichzelf, over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en over uw privacyrechten. Dit privacy & cookiestatement is enkel van toepassing op verwerkingen waarbij Sidekix de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

1.1. WIE IS SIDEKIX?

Sidekix is in 2001 van start gegaan als print-, mail- en verzendhuis. Inmiddels is Sidekix uitgegroeid tot een veelzijdige en actieve partner op het gebied van marketing, communicatie en fulfilment. Sidekix biedt dan ook een omvangrijk scala aan diensten op het gebied van:
• Event & Ticket service;
• Incentive & Prijsbegeleiding;
• Ledenwerving;
• Loyalty & Ledenbeheer;
• Servicedesk;
• Webshop & E-fulfilment.

1.2. WAAROM WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

De gegevens die u aan Sidekix verstrekt via uw gebruik op deze site, zijn onder meer nodig om het door u gevraagde te kunnen leveren of verlenen en voor het ontwikkelen en verbeteren van deze site.

1.2.1. WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN SIDEKIX?

De gegevens die u invult op deze website worden gebruikt om:
1. Een offerte op te kunnen maken en te versturen;
2. Antwoord te kunnen geven op een door u ingevuld contactformulier;
3. Uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen;
4. De nieuwsbrief naar u te kunnen versturen;
5. De website (verder) te kunnen ontwikkelen en verbeteren.

1.3. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Sidekix verwerkt persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is of wanneer u daarvoor uw toestemming hebt gegeven. De verschillende persoonsgegevens die kunnen worden verzameld bestaan uit:
• Personalia zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres;
• Interactiegegevens zoals cookies;
• Overige gegevens die uw vrijwillig verstrekt.
Indien u enkel de benodigde informatie verstrekt en dus geen gebruik maakt van de opt-in, zal dit geen gevolgen hebben voor de werkzaamheden die Sidekix verricht. Mocht u noodzakelijke gegevens niet willen verstrekken, kan Sidekix haar werkzaamheden niet verrichten waardoor het door u gevraagde niet geleverd dan wel verleend kan worden.

1.3.1. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE SITE?

• Indien u reageert op een vacature, verwerkt Sidekix uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, cv en sollicitatiebericht.
• Bij een offerteaanvraag worden uw naam, de bedrijfsnaam, uw e-mailadres, het onderwerp en het bericht verwerkt.
• Mocht u om een andere reden contact opnemen met Sidekix via deze site, dan wordt ook uw naam, de bedrijfsnaam, uw e-mailadres, het onderwerp en het bericht verwerkt.
• Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief wordt uw voor- en achternaam verwerkt samen met uw e-mailadres.
• Bij enkele van bovenstaande contactmogelijkheden kunt u actief andere gegevens vermelden in het bericht. Indien u persoonsgegevens vermeldt in het berichtgedeelte, dan zullen deze gegevens ook worden verwerkt door Sidekix.

Het gebruik van cookies wordt verderop in dit privacy & cookie statement toegelicht.

1.4. HOELANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij u uw gegeven toestemming intrekt of tenzij Sidekix op grond van wet- en regelgeving verplicht is de gegevens langer te bewaren.

1.4.1. WAT IS DE BEWAARTERMIJN?

• Sollicitatiegegevens worden maximaal 4 weken na afwijzing bewaard, tenzij u toestemming geeft om de gegevens 1 jaar te bewaren.
• De persoonsgegevens die u invult bij een offerteaanvraag c.q. contactformulier worden verwijderd zodra u aangeeft dat u wenst dat Sidekix uw gegevens niet langer gebruikt.
• Zodra u de nieuwsbrief opzegt wordt uw gegevens verwijderd uit ons nieuwsbriefbestand.

Als in de wet- en regelgeving een ander bewaartermijn is vastgesteld, zal Sidekix zich houden aan de wettelijke bewaartermijn. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd uit onze actieve administratie zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

1.5. WELKE COOKIES WORDEN GEPLAATST?

Sidekix maakt met deze site gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies) waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bieden van extra functionaliteit en om inzicht te krijgen over hoe u als bezoeker onze website gebruikt.

1.5.1. WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u een site bezoekt of op moment dat u daarvoor toestemming geeft. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de server van de website host, die deze informatie vervolgens kan gebruiken om bijvoorbeeld uw gebruikservaring te verbeteren of om te analyseren hoe de website wordt bezocht.

1.5.2. WELKE SOORT COOKIES KUNNEN WORDEN GEPLAATST?

Voor het plaatsen van bepaalde cookies, zogenoemde technische, functionele en zuiver analytische cookies, heeft Sidekix uw toestemming niet nodig. De cookies zijn bijvoorbeeld nodig om de website operationeel te maken. Andere cookies worden alleen geplaatst als u daarvoor toestemming geeft.

Onderstaande gegevens geven weer welke cookies door Sidekix worden gebruikt, waarom de cookies worden gebruikt en hoelang de gegevens worden bewaard.

Organisatie: Google / Google Tag Manager

Waarde: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-T7VBKDM 

Uitleg: Google (www.google.com) beheert het Google Display Netwerk, een verzameling van miljoenen websites en mobiele applicaties die worden aangedreven door display-advertenties, waaronder veel Google-services zoals YouTube. Google beheert ook het digitale advertentieplatform DoubleClick: de basis voor advertentietechnologie om digitale advertenties te maken, uit te voeren en te beheren voor kopers, makers en verkopers ter wereld. Het DoubleClick-platform omvat de DoubleClick Advertising Exchange en Double Click Bid Manager. Ga naar http://www.google.com/intl/en/privacy.html voor meer informatie over hoe we informatie verzamelen en gebruiken voor online adverteren.

Volledige informatie: https://apps.ghostery.com/nl/apps/google_tag_manager

Bewaartermijn: Wordt niet bekendgemaakt door Google.

Organisatie: Gravatar

Waarde: https://secure.gravatar.com/avatar/fbc44977ec14665bc615577fe8628073?s=26&d=mm&r=g

Uitleg: Gravatar is een afbeelding die je van site naar site volgt en naast je naam verschijnt wanneer je dingen doet zoals reageren of posten op een blog.

Volledige informatie: https://apps.ghostery.com/apps/gravatar

Bewaartermijn: Wordt niet bekendgemaakt door Gravatar.

* IP-adressen worden geanonimiseerd, er worden geen volledige IP-adressen gedeeld.

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de ‘Google Analytics’-dienst die door Sidekix wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe u als bezoeker deze website gebruikt. Sidekix staat Google toe de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Uw IP-adres wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen ten behoeve van hun doeleinden of als zij hiertoe wettelijk verplicht is. Sidekix heeft hier geen invloed op. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield Programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Voor meer informatie klik hier.

Google Recaptcha

ReCaptcha is een beveiligingsvorm van Google die checkt of echte mensen ons contactformulieren invullen en geen spam bot. Sidekix gebruikt de reCAPTCHAservice van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden uw IP adres en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google.

Deze cookies van Google kunnen geplaatst worden wanneer u gebruik maakt van deze diensten van Google die op verschillende pagina’s op onze site voorkomen. Het betreft o.a. de cookies::

SIDCC = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 3 maanden.

SAPISID = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 2 jaar.

APISID = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 2 jaar.

SID = Om de voorkeursinstellingen te onthouden en functies van de module ReCaptcha op onze website te meten. Bewaartijd is 2 jaar.

Voor meer informatie, lees de Google reCAPTCHA Privacyverklaring.

1.5.3. HOE KUNT U ZICH VERZETTEN TEGEN COOKIES?

U kunt de instellingen van uw browser zo aanpassen dat uw browser op een bepaalde manier omgaat met cookies. Het beperkt of niet accepteren van cookies kan echter van invloed zijn op het functioneren van een website. Dit heeft dan niet alleen invloed op het gebruik van deze site, maar op het gebruik van alle websites die u bezoekt waarbij dezelfde soort cookies worden gebruikt. Klik hier om te lezen hoe u cookies kunt weigeren en/of verwijderen.
Klik hier om het gebruik van Google Analytics op deze website te beëindigen.

1.6. WORDT PROFILERING INGEZET?

Sidekix maakt gebruik van profilering voor het verbeteren van de website-ervaring (marketingsdoeleinden), mits u hiervoor toestemming heeft gegeven.

1.6.1. WAT IS PROFILERING?

Profilering betekent het automatisch verzamelen van informatie over een individu (of groep individuen) en evalueren van de karakteristiekheden of gedragspatronen om hun in een bepaalde categorie of groep te plaatsen, in bijzonder om te analyseren en/of voorspellingen te maken over bijvoorbeeld hun interesses of hun waarschijnlijke gedrag.

1.6.2. WAARVOOR GEBRUIKT SIDEKIX PROFILERING?

Door middel van Google Analytics (zie: welke cookies worden geplaatst) worden persoonsgegevens gebruikt om:
• Sitebezoek te generen;
• Ultieme klantervaring te realiseren;
• Contactmomenten te optimaliseren.
Een voorbeeld is het analyseren welke browser u gebruikt, zodat kan worden nagegaan welke browser de beste conversiefactor (contactmomenten) oplevert. Ditzelfde geldt voor het analyseren van het device waarop de site wordt bezocht.

1.6.3. PROFILERING BEEINDIGEN?

Zodra u zich verzet tegen cookies van Google Analytics, wordt de profilering gestaakt.

1.7. HOE WORDT UW PRIVACY GEWAARBORGD?

Sidekix neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang van onbevoegde. Sidekix heeft een eigen beveiligde server waarop uw gegevens worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met dit privacy- en cookiestatement gedeeld met derden en enkel de medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen uw persoonsgegevens raadplegen.

1.7.1. WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET ANDEREN?

Sidekix zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of doorverhuren en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Voor persoonsgegevens verkregen door middel van cookies, verwijzen wij u naar §1.5.

1.7.1.1. GEGEVENSDELING BINNEN EUROPA

In opdracht van Sidekix kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde werkzaamheden uitvoeren namens Sidekix. Dit is toegestaan op basis van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. Sidekix maakt gebruik van deze zogenoemde verwerkers. Deze verwerkers zijn postvervoerders en hun onderaannemers, veelal PostNL, Sandd, DPD, TransMission, A-B Transport of MyParcel. Sidekix deelt uw persoonsgegevens verder alleen als er een wettelijke plicht is om dit te doen, zoals bij een vordering van de politie.

1.7.1.2. GEGEVENSDELING BUITEN EUROPA

Sidekix deelt geen gegevens met organisaties die zich buiten Europa bevinden.

1.7.2. HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

Sidekix maakt gebruik van firewalls en versleutelmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegde toegang tot uw gegevens krijgen. Alleen medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden uw persoonsgegevens nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en hebben een privacy awareness voorlichting gevolgd. Tevens worden uw persoonsgegevens opgeslagen op een locatie die zowel fysiek als technisch beveiligd is.

Neemt u contact op via WhatsApp, dan zijn alle berichten end-to-end gecodeerd en zijn hierdoor alleen door u en Sidekix te lezen. Voor een veilig en juist gebruik acht Sidekix gebruikers bekend met de privacy (instellingen) en servicevoorwaarden van deze dienst / verbonden aan het gebruik van deze applicatie.

1.8. WILT U CONTACT OPNEMEN MET SIDEKIX?

U kunt voor vragen of verzoeken telefonisch of per post contact opnemen. Sidekix is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren op het nummer +31 (088) 623 70 00. Berichten versturen via WhatsApp kan naar het nummer +31 (0) 6 27 01 29 22. (Sidekix tracht tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag binnen 2 uur te reageren.) Post kan gestuurd worden naar Loopkantstraat 19, 5405 NB te Uden ter attentie van Compliance Officer / Functionaris voor de gegevensbescherming.

U kunt onder meer contact opnemen als u wilt weten welke gegevens Sidekix van u heeft, als u uw gegevens wilt laten wijzigen, als u uw gegeven toestemming voor de verwerking in wilt trekken of als u uw gegevens wilt laten verwijderen. Sidekix streeft ernaar om bij verzoeken direct te beantwoorden en zal dit uiterlijk binnen 4 weken doen.

1.8.1. RECHT OP INZAGE

U hebt het recht om Sidekix te vragen welke gegevens van u worden verwerkt. U kunt hiervoor een inzageverzoek indienen.
(Artikel 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.8.2. RECHT OP RECTIFICATIE

Dit recht houdt in dat u uw persoonsgegevens mag laten wijzigen als deze onjuist zijn. Daarnaast hebt u met dit recht de mogelijkheid om de persoonsgegevens aan te vullen als deze onvolledig zijn.
(Artikel 16 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.8.3. RECHT OP DATAPORTABILITEIT

U hebt met de komst van de AVG een nieuw recht gekregen: Het recht om de digitale (persoons)gegevens te ontvangen die Sidekix van u heeft. Dit maakt het voor u mogelijk om de gegevens door te geven aan een andere organisatie met bijvoorbeeld dezelfde soort dienst. Het is ook mogelijk Sidekix te vragen dit direct voor u te doen. Het is dan van belang dat u aangeeft welke gegevens mogen worden overgedragen en aan wie.
(Artikel 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.8.4. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In enkele gevallen kunt u een verzoek indienen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken zoals bij het gebruik van onjuiste persoonsgegevens door Sidekix. Zodra de gegevens zijn gecontroleerd en eventueel worden aangepast naar de juiste gegevens, wordt de beperking opgeheven.
(Artikel 18 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.8.5. RECHT OM GEGEVEN TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. U kunt zich beroepen op dit recht als u vrijwillig en actief gegevens hebt verstrekt aan Sidekix en deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst/het product. Het intrekken van uw toestemming zal betekenen dat de persoonsgegevens niet meer worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

1.8.6. RECHT OP BEZWAAR

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar, dan zal Sidekix in de meeste gevallen eerst een belangenafweging maken. Totdat meer duidelijkheid is over het al dan niet inwilligen van het bezwaar, zal de verwerking van de persoonsgegevens worden beperkt.
(Artikel 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.8.7. RECHT OP VERGETELHEID

Het recht op vergetelheid is ook een nieuw recht dat u hebt gekregen met de komst van de AVG. Met dit recht kunt u Sidekix in een aantal gevallen vragen uw persoonsgegevens te wissen. U kunt zich bijvoorbeeld beroepen op dit recht als u uw toestemming voor het verwerken van bepaalde gegevens intrekt of als u bezwaar maakt tegen de verwerking.
(Artikel 17 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.8.8. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN OF EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE TE STARTEN

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door Sidekix en/of bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht of verzoek, dan kunt u dit melden bij Sidekix. U kunt eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of u kunt een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank.

1.9. WANNEER IS DIT PRIVACY & COOKIE STATEMENT VOOR HET LAATST GEWIJZIGD?

Dit privacy & cookie statement is voor het laatst gewijzigd op: 02-03-2021 om 15:25 uur.

1.9.1. BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Sinds het laatste privacy- & cookiestatement is het een en ander gewijzigd. Hieronder de belangrijkste wijzigingen:
• Opmaakwijziging om het lezen te vergemakkelijken zonder informatie te verwijderen;
• Bewaartermijn van de offerteaanvragen c.q. contactformulieren is gewijzigd (§1.4 ‘Hoelang worden persoonsgegevens bewaard’);
• De cookies die worden toegepast zijn uitgebreid (§1.5 ‘Welke cookies worden geplaatst’);
• Het onderdeel profilering is gewijzigd, profilering wordt toegepast (§1.6 ‘Wordt profilering ingezet’).